De verwerkersovereenkomst

In het 2e deel van deze korte serie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), gaan we nader in op de ‘verwerkersovereenkomst’. Wat is een verwerkersovereenkomst? Zodra een organisatie verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt, moeten er volgens de AVG afspraken worden gemaakt over de verwerking. Die afspraken moeten ‘schriftelijk’ worden gemaakt. Het document waarin deze afspraken worden vastgelegd noemen we een ‘verwerkersovereenkomst’. De verwerkersovereenkomst legt dus de afspraken vast die zien op het privacy-aspect van het werk dat de verwerker verricht. Het doel van deze verwerkersovereenkomst is dat partijen goed nadenken over de gegevensverwerking(en) die in de samenwerking worden verricht en wie welke […]