‘Ik dacht dat wij dit afgesproken hadden?’

Menig ondernemer kent het wel; discussies in dossiers over levertermijnen en betaaltermijnen op het moment dat u om betaling van uw openstaande factuur vraagt. Niet alleen zaken doen met grote partijen, maar ook zaken doen in de bouw en industrie leidt vaak tot lange betalingstermijnen die min of meer vanzelfsprekend geacht worden. Deze worden dus niet helder en duidelijk vooraf gecommuniceerd. Het gevolg hiervan is dat veel (kleine) ondernemers een deel van hun werk moeten voorfinancieren en hun liquiditeitspositie onnodig in gevaar brengen. Dat terwijl zij toch echt de indruk hadden dat hun eigen betaaltermijn van toepassing was en alle voorwaarden duidelijk gecommuniceerd waren. Hoe zit dat nu precies en wat kunt u daar als ondernemer tegen doen? 

Indien u (eenmalig) een opdracht uitvoert of een product levert, dient deze afbakening plaats te vinden in uw offerte. Daarbij is het van belang dat u de door u gehanteerde voorwaarden zo concreet mogelijk formuleert. Bij de offerte dient u dan tevens uw algemene voorwaarden te verstrekken (ter hand te stellen). Indien u bij een opdrachtbevestiging andere voorwaarden ontvangt dan de door u in de offerte gehanteerde voorwaarden; is dat de gelegenheid om in gesprek te gaan met de opdrachtgever en duidelijke afspraken te maken over de geldende voorwaarden.

Heldere en duidelijke communicatie is het halve werk!

U kunt zich als ondernemer enkel indekken door heldere en duidelijke communicatie en termijnen tijdig bespreekbaar te maken. Tijdens het onderhandelen wordt vaak alleen over de inhoud van de opdracht gesproken, maar niet tot nauwelijks over cruciale zaken als: algemene voorwaarden, levertermijnen en betaaltermijnen. Kortom, geef duidelijk aan wat de verwachtingen zijn en leg deze ook vast. Door goed met elkaar te communiceren en de gemaakte afspraken vast te leggen, voorkomt u in veel gevallen discussie die ontstaat op het moment dat u vraagt om betaling van de factuur. Mocht een debiteur alsnog niet willen betalen terwijl voorafgaand duidelijke afspraken gemaakt zijn, heeft u een vele malen sterker dossier waardoor de kans op een succesvol incasso toeneemt. Heldere en duidelijke communicatie helpt u dus niet alleen voor en tijdens de opdracht, maar spaart ook spreekwoordelijk ‘gedonder’ achteraf bij het incasseren van uw factuur.

Welke concrete voordelen heeft heldere en duidelijke communicatie voor u als ondernemer?

  • Minder discussie bij het manen van openstaande posten
  • Duidelijke afspraken en meer zekerheid
  • Heldere verwachtingen over en weer
  • Een volledig dossier
  • Het aantal vervallen facturen zal afnemen
  • Minder incasso’s
  • Minder afschrijvingen door oninbare vorderingen
  • Meer tevreden klanten

Neem vrijblijvend contact met ons op om uw algemene voorwaarden, offerte en (raam)overeenkomsten te laten screenen. Tevens kunnen wij u ondersteuning bieden bij het incasseren van uw ‘oninbare vorderingen’. Tot op heden is ons slagingspercentage 89% over alle dossiers. Wij kunnen u als organisatie ook adviseren om uw creditmanagement zo in te richten, zodat deze naadloos op onze vervolgstappen aansluit en u zelf in veel gevallen succes behaalt bij het incasseren van uw openstaande factuur. info@breed-juridischadvies.nl / 06-24330307

Geef een reactie