Het regent Modelcontracten

Steeds vaker komen op LinkedIn posts voorbij waarbij mensen modelcontracten ter beschikking stellen. Of het nu collega’s betreft of specifieke websites, iedereen lijkt deel uit te willen maken van deze nieuwe hype. Is dit wel de juiste koers om te varen?

Tegenwoordig is het internet de heilige graal van informatievoorziening. Routes, recepten, afbeeldingen, boeken alles is te vinden op het wereld wijde web. Het voedt de drang van de huidige generatie ondernemers om zo veel mogelijk informatie te vergaren en zo veel mogelijk zaken zelf te regelen. Deze verandering in gedrag heeft ervoor gezorgd dat modelcontracten, net als recepten, op het internet te vinden zijn. Ondernemers zoeken het benodigde contract op en Google presenteert netjes duizenden voorbeelden om mee aan de slag te gaan. De vraag die blijft bestaan is: Gebruikt de ondernemer het juiste contract en wordt het contract naar waarde gebruikt?

Niet voor niets leren mensen een beroep met bepaalde vaardigheden. Zo weet een aannemer veel over de aannemerij en een arts veel over gezondheid en ziektebeelden. Eenieder van deze specialisten kan niet zonder goede adviseurs; de aannemer is afhankelijk van een architect voor de bouw van een brug en de arts van de laborant voor het stellen van de juiste diagnose. Dit brengt ons bij de ondernemer; deze weet veel over het doen van zaken in zijn branche, maar heeft ook specialisten nodig om zijn bedrijf succesvol te runnen. Een bekend voorbeeld hiervan is de accountant, echter wordt de jurist vaak vergeten.

Een gespecialiseerd jurist heeft veel ervaring in het opstellen van onder andere contracten en voorwaarden. Het raadplegen van een jurist heeft als voordeel dat deze de risico’s eerder onderkent, maar ook de tegenmaatregelen. Middels deze kennis is de jurist in staat om diverse maatregelen in te bouwen om de ondernemer te beschermen. Ondanks dat iedere ondernemer weet dat hij een jurist dient te raadplegen voor contracten en voorwaarden in de ruimste zin van het woord, doet hij dat vaak niet. Zo ondernemend als de ondernemer is doet hijzelf een verwoede poging een modelcontract af te stemmen op zijn persoonlijke situatie en aanvaard daarbij (on)bewust risico’s. Deze risico’s hadden gemitigeerd kunnen worden door vooraf een jurist te raadplegen.

In mijn optiek dient de ondernemer zijn vergaarde kennis anders in te zetten, namelijk: door de jurist kritische vragen te stellen betreffende zijn kwestie en niet zelf een contract naar eer en geweten samen te stellen. Echter bij een dergelijk grote verleiding kan ik mij voorstellen dat de ondernemer zelf aan de slag gaat. Een goede jurist kenmerkt zich door de ondernemer te betrekken bij de totstandkoming van zijn contracten en/of voorwaarden. Laat de ondernemer zijn vragen stellen, laat hem zijn input geven en begeleid hem in de wereld vol risico’s en aansprakelijkheden. De tijd is veranderd; een jurist hoort niet meer op een voetstuk te staan, maar dient een partner te zijn voor de ondernemer die hem door de juridische jungle van het contractenrecht begeleid.

Tot slot wil ik niet voorbij gaan aan een veel genoemd nadeel van het inschakelen van een jurist. Op het moment dat het woord ‘jurist’ in de mond genomen wordt, kijken velen verschrikt en zijn al met hun gedachten bij de mogelijke factuur vooraleer ze hun vraag hebben durven stellen. De oplossing is om de juiste partner te selecteren, die samen met u aan de slag gaat en in het belang van uw onderneming handelt. Goed juridisch advies is bij de juiste partner zeker betaalbaar!

Voor meer informatie over een betaalbaar partnership kunt u te allen tijde contact met ons opnemen: info@breed-juridischadvies.nl / 06 – 24 330 307

Geef een reactie