Van VAR naar overeenkomst

Hoe gaat het nu in zijn werk?

Voorheen diende de VAR als zekerheid voor u en uw opdrachtgever betreffende uw zelfstandigheid. Uw opdrachtgevers wisten namelijk zeker dat zij, indien u in bezit was van een VAR, geen loonheffingen, dan wel premies hoefde te betalen. Echter op 2 februari jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de ‘Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties.’ In deze wet is bepaalt dat de VAR komt te vervallen en u zelf dient zorg te dragen voor een deugdelijke contractuele verhouding. Wat houdt deze wet in voor u als freelancer en/of ZZP’er en voor uw opdrachtgevers? En welke regels gelden voor u vanaf 1 mei 2016?

 

Veranderingen door de nieuwe Wetgeving

Voorafgaand aan het besluit op 2 februari jl. heeft de eerste kamer op 26 januari jl. met staatssecretaris Wiebes gedebatteerd over deze wet. Per 1 mei 2016 komt de overheidstoets van de VAR te vervallen. Partijen worden geacht om nu zelf contracten op te stellen. Gedurende het debat hebben enkele senatoren kritiek geuit ten aanzien van het gebrek aan zekerheid. Zo stelde enkele senatoren dat door het gebrek aan duidelijkheid de belasting op de ZZP’er wordt verhoogd en om zekerheid te creëren opdrachtgevers meer intermediairs zullen benaderen dan freelancers.

 

Deze onzekerheid is inmiddels door de staatssecretaris opgelost door modelcontracten te introduceren. Op de site van de belastingdienst staan inmiddels een groot aantal modelcontracten die “loonbelastingproof” zijn bevonden. Mocht het zo zijn dat er voor uw specifieke arbeidsomstandigheden niets tussen zit wat u kunt gebruiken, is het mogelijk om zelf een overeenkomst op te stellen en deze te laten toetsen door de Belastingdienst. Op het moment dat de ondernemer in het bezit is van een goed modelcontract, zal ook de administratieve last meevallen. Immers dit contract kan per opdracht opnieuw gebruikt worden!

 

De nieuwe situatie per 1 mei 2016

Officieel komt de VAR op 1 mei 2016 te vervallen. Per 1 mei 2016 start de implementatiefase tot 1 mei 2017. Vanaf dat moment zal de wet worden gehandhaafd. Voor u als ondernemer betekent dit het volgende.

 

Indien u een VAR heeft gekregen in 2014 en 2015 kunt u deze ook nog tot 1 mei 2016 gebruiken. Dit geldt enkel indien u dezelfde werkzaamheden verricht onder de zelfde omstandigheden als op het moment dat u de VAR ontvangen heeft. Indien u andere werkzaamheden gaat verrichten kunt u ook in 2016 een nieuwe VAR aanvragen. Deze is echter maar geldig totdat de nieuwe wet op 1 mei 2016 ingaat.

 

Vanaf 1 mei 2016 dient u te werken met een overeenkomst. Het werk wat u verricht, moet volgens de overeenkomst worden uitgevoerd. Indien er een controle door de belastingdienst plaatsvind, is dit ook hetgeen zij zullen controleren. U kunt gebruik maken van een algemene modelovereenkomst, voorbeeld overeenkomst of een individuele overeenkomst. Let wel dat deze contracten aan de vereisten voldoen. Indien u gebruik maakt van een individuele overeenkomst bestaat de mogelijkheid om uw overeenkomst door de belastingdienst te laten controleren, om er zeker van te zijn dat u achteraf geen loonheffingen dient in te houden en te betalen.

 

Voor meer informatie betreffende de VAR of het opstellen van een overeenkomst, kunt u te allen tijde contact met ons kantoor op nemen!

Geef een reactie