Van VAR naar overeenkomst

Hoe gaat het nu in zijn werk? Voorheen diende de VAR als zekerheid voor u en uw opdrachtgever betreffende uw zelfstandigheid. Uw opdrachtgevers wisten namelijk zeker dat zij, indien u in bezit was van een VAR, geen loonheffingen, dan wel premies hoefde te betalen. Echter op 2 februari jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de ‘Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties.’ In deze wet is bepaalt dat de VAR komt te vervallen en u zelf dient zorg te dragen voor een deugdelijke contractuele verhouding. Wat houdt deze wet in voor u als freelancer en/of ZZP’er en voor uw opdrachtgevers? En welke […]