De verwerkersovereenkomst

In het 2e deel van deze korte serie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), gaan we nader in op de ‘verwerkersovereenkomst’. Wat is een verwerkersovereenkomst? Zodra een organisatie verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt, moeten er volgens de AVG afspraken worden gemaakt over de verwerking. Die afspraken moeten ‘schriftelijk’ worden gemaakt. Het document waarin deze afspraken worden vastgelegd noemen we een ‘verwerkersovereenkomst’. De verwerkersovereenkomst legt dus de afspraken vast die zien op het privacy-aspect van het werk dat de verwerker verricht. Het doel van deze verwerkersovereenkomst is dat partijen goed nadenken over de gegevensverwerking(en) die in de samenwerking worden verricht en wie welke […]

De AVG: beter laat dan nooit

Bent u ondernemer? Dan bent u de laatste tijd overstelpt met informatie over de AVG die op 25 mei 2018 gehandhaafd zal worden. U leest het goed gehandhaafd, want de wet geldt als sinds 2016. Echter veel van deze informatie is juist bedoeld om u bang te maken, want als u niet voldoet aan de AVG krijgt u een torenhoge boete! Deels is dit juist, maar veel partijen vergeten te vermelden dat ook al ben je nog niet 100% “AVG-Proof”, er echt geen boete opgelegd zal worden. Tenminste voorlopig nog niet. Dit heeft het toezichthoudend orgaan, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), […]