De verwerkersovereenkomst

In het 2e deel van deze korte serie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), gaan we nader in op de ‘verwerkersovereenkomst’. Wat is een verwerkersovereenkomst? Zodra een organisatie verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt, moeten er volgens de AVG afspraken worden gemaakt over de verwerking. Die afspraken moeten ‘schriftelijk’ worden gemaakt. Het document waarin deze afspraken worden vastgelegd noemen we een ‘verwerkersovereenkomst’. De verwerkersovereenkomst legt dus de afspraken vast die zien op het privacy-aspect van het werk dat de verwerker verricht. Het doel van deze verwerkersovereenkomst is dat partijen goed nadenken over de gegevensverwerking(en) die in de samenwerking worden verricht en wie welke […]

De AVG: beter laat dan nooit

Bent u ondernemer? Dan bent u de laatste tijd overstelpt met informatie over de AVG die op 25 mei 2018 gehandhaafd zal worden. U leest het goed gehandhaafd, want de wet geldt als sinds 2016. Echter veel van deze informatie is juist bedoeld om u bang te maken, want als u niet voldoet aan de AVG krijgt u een torenhoge boete! Deels is dit juist, maar veel partijen vergeten te vermelden dat ook al ben je nog niet 100% “AVG-Proof”, er echt geen boete opgelegd zal worden. Tenminste voorlopig nog niet. Dit heeft het toezichthoudend orgaan, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), […]

‘Ik dacht dat wij dit afgesproken hadden?’

Menig ondernemer kent het wel; discussies in dossiers over levertermijnen en betaaltermijnen op het moment dat u om betaling van uw openstaande factuur vraagt. Niet alleen zaken doen met grote partijen, maar ook zaken doen in de bouw en industrie leidt vaak tot lange betalingstermijnen die min of meer vanzelfsprekend geacht worden. Deze worden dus niet helder en duidelijk vooraf gecommuniceerd. Het gevolg hiervan is dat veel (kleine) ondernemers een deel van hun werk moeten voorfinancieren en hun liquiditeitspositie onnodig in gevaar brengen. Dat terwijl zij toch echt de indruk hadden dat hun eigen betaaltermijn van toepassing was en alle […]

Het regent Modelcontracten

Steeds vaker komen op LinkedIn posts voorbij waarbij mensen modelcontracten ter beschikking stellen. Of het nu collega’s betreft of specifieke websites, iedereen lijkt deel uit te willen maken van deze nieuwe hype. Is dit wel de juiste koers om te varen? Tegenwoordig is het internet de heilige graal van informatievoorziening. Routes, recepten, afbeeldingen, boeken alles is te vinden op het wereld wijde web. Het voedt de drang van de huidige generatie ondernemers om zo veel mogelijk informatie te vergaren en zo veel mogelijk zaken zelf te regelen. Deze verandering in gedrag heeft ervoor gezorgd dat modelcontracten, net als recepten, op het internet […]

Goed debiteurenbeheer is het halve werk!

Nu de ergste dip voorbij is, het vertrouwen weer toeneemt en de markt weer aantrekt, zal iedere ondernemer in zijn handen wrijven om alle kansen op omzetvergroting gretig aan te grijpen. Handen uit de mouwen en weer aan de opbouw en bloei van de onderneming werken.   Echter alleen aan omzet werken, biedt geen uitkomst om er financieel op vooruit te gaan. Immers het uitschrijven van een factuur en het uitvoeren van de werkzaamheden, zijn geen garantie dat de factuur (tijdig) wordt betaald. Dit is het moment om als ondernemer uw debiteurenbeheer eens goed onder de loep te nemen. BReed […]

Van VAR naar overeenkomst

Hoe gaat het nu in zijn werk? Voorheen diende de VAR als zekerheid voor u en uw opdrachtgever betreffende uw zelfstandigheid. Uw opdrachtgevers wisten namelijk zeker dat zij, indien u in bezit was van een VAR, geen loonheffingen, dan wel premies hoefde te betalen. Echter op 2 februari jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de ‘Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties.’ In deze wet is bepaalt dat de VAR komt te vervallen en u zelf dient zorg te dragen voor een deugdelijke contractuele verhouding. Wat houdt deze wet in voor u als freelancer en/of ZZP’er en voor uw opdrachtgevers? En welke […]